[./index.html]
[./enerji_ve_enerji_cesitleri.html]
[./enerjinin_temel_molekulu_atp.html]
[./fosforilasyon.html]
[./canlilarin_enerji_ihtiyaci.html]
[./enerji_donusumunu_saglayan_yap131lar.html]
[./oksijensiz_solunum.html]
[./oksijensiz_solunum_genel_denklemi.html]
[./glikoliz.html]
[./glikoliz_reaksiyonlari.html]
[./glikolizin_sonucu.html]
[./laktik_asit_fermantasyonu.html]
[./etil_alkol_fermantasyonu.html]
[./fermantasyonu_etkileyen_faktorler.html]
[./oksijensiz_solunumun_genel_ozellikleri.html]
[./oksijenli_solunum.html]
[./oksijenli_solunum.html]
[./kreps_cemberi.html]
[./krebs_cemberi_2.html]
[./ets_olaylari.html]
[./oksijenli_solunum_yapan_bir_hucrenin_enerji_verimi.html]
[./oksijenli_solunumun_enerji_hesabi.html]
[./oksijenli_solunumun_genel_ozellikleri.html]
[./fermantasyon_ve_oksijenli_solunumun_ortak_ozellikleri.html]
[./_tn_fermantasyon_ve_oksijenli_solunumun_farklari.html]
[./fotosentez.html]
[./isik_enerjisi.html]
[./bitki_fotosentezi_ile_bakteri_fotosentezi_arasindaki_farklar.html]
[./fotosentezde_rolu_olan_pigmentler.html]
[./iki_cesit_klorofil_vardir.html]
[./kloroplastin_yapisi.html]
[./klorofilin_isik_tarafindan_etkinlestirilmesi.html]
[./fotosentezin_ets_elemanlari.html]
[./fotosentez_reaksiyonlari.html]
[./isik_reaksiyonlari.html]
[./devirli_fotofosforilasyon.html]
[./devirsiz_fotofosforilasyon.html]
[./isikli_evre.html]
[./karanlik_devre_reaksiyonlari.html]
[./fotosentez_hizini_etkileyen_faktorler.html]
[./fotosentez_icin_gerekli_adaptasyonlar.html]
[./fotosentez_ve_oksijenli_solunumun_ortak_ozellikleri.html]
[./fotosentez_ve_oksijenli_solunumun_farklari.html]
[./kemosentez.html]
[./nitrit_ve_nitrat_bakterisinde_kemosentez.html]
[./kukurt_bakterilerinde_kemosentez.html]
[./demir2dhidrojen2dmetan_bakterilerinde_kemosentez.html]
[./demir2dhidrojen2dmetan_bakterilerinde_kemosentez.html]
[./demir2dhidrojen2dmetan_bakterilerinde_kemosentez.html]
[./sorular_anasayfa.html]
[./ygs_lys_soru_1.html]
[./cozumlu_soru1.html]
[./kreps_cemberi.html]
[./oksijensiz_solunumun_genel_ozellikleri.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
OKSİJENLİ (AEROBİK) SOLUNUM
          Canlı hücrelerde monomer yapılı organik moleküllerin oksijen kullanarak parçalanması ve ATP sentezlenmesi olayına oksijenli solumum denir.
          Genel Denklem:
°Ökaryot olan bütün organizmalar, mavi-yeşil algler ve bazı bakteriler oksijenli solunumu gerçekleştirir.
°Solunum reaksiyonları sitoplazma ve mitokondrilerde gerçekleşir.
            O2’li solunum tepkimeleri üç aşamada gerçekleşir:
1)GlikolizSitoplazmada gerçekleşir.
2)Krebs Devri = Sitrik Asit DevriMitokondri matriksinde gerçekleşir.
3)Elektron Taşım Sistemi (ETS)= Oksidadif Fosforilasyon = Hidrojen YoluMitokondrinin krista zarında gerçekleşir.
Glikoliz
°Glikoliz olayları oksijensiz solunumdaki ile aynıdır.
°Sonuçta 2NADH2, 4ATP, 2 pirüvik asit üretilir.
°Oksijenli solunumun, Glikoliz evresinde üretilen  NADH2’ler hemen yükseltgenmez. Mitokondriye aktarılarak ETS’ ye katılır.
                                             Enzim
C6H12O + 6O2  ------------>  6CO2  +  6H2O + 38 ATP
 Glikoz