[./index.html]
[./enerji_ve_enerji_cesitleri.html]
[./enerjinin_temel_molekulu_atp.html]
[./fosforilasyon.html]
[./canlilarin_enerji_ihtiyaci.html]
[./enerji_donusumunu_saglayan_yap131lar.html]
[./oksijensiz_solunum.html]
[./oksijensiz_solunum_genel_denklemi.html]
[./glikoliz.html]
[./glikoliz_reaksiyonlari.html]
[./glikolizin_sonucu.html]
[./laktik_asit_fermantasyonu.html]
[./etil_alkol_fermantasyonu.html]
[./fermantasyonu_etkileyen_faktorler.html]
[./oksijensiz_solunumun_genel_ozellikleri.html]
[./oksijenli_solunum.html]
[./oksijenli_solunum.html]
[./kreps_cemberi.html]
[./krebs_cemberi_2.html]
[./ets_olaylari.html]
[./oksijenli_solunum_yapan_bir_hucrenin_enerji_verimi.html]
[./oksijenli_solunumun_enerji_hesabi.html]
[./oksijenli_solunumun_genel_ozellikleri.html]
[./fermantasyon_ve_oksijenli_solunumun_ortak_ozellikleri.html]
[./_tn_fermantasyon_ve_oksijenli_solunumun_farklari.html]
[./fotosentez.html]
[./isik_enerjisi.html]
[./bitki_fotosentezi_ile_bakteri_fotosentezi_arasindaki_farklar.html]
[./fotosentezde_rolu_olan_pigmentler.html]
[./iki_cesit_klorofil_vardir.html]
[./kloroplastin_yapisi.html]
[./klorofilin_isik_tarafindan_etkinlestirilmesi.html]
[./fotosentezin_ets_elemanlari.html]
[./fotosentez_reaksiyonlari.html]
[./isik_reaksiyonlari.html]
[./devirli_fotofosforilasyon.html]
[./devirsiz_fotofosforilasyon.html]
[./isikli_evre.html]
[./karanlik_devre_reaksiyonlari.html]
[./fotosentez_hizini_etkileyen_faktorler.html]
[./fotosentez_icin_gerekli_adaptasyonlar.html]
[./fotosentez_ve_oksijenli_solunumun_ortak_ozellikleri.html]
[./fotosentez_ve_oksijenli_solunumun_farklari.html]
[./kemosentez.html]
[./nitrit_ve_nitrat_bakterisinde_kemosentez.html]
[./kukurt_bakterilerinde_kemosentez.html]
[./demir2dhidrojen2dmetan_bakterilerinde_kemosentez.html]
[./demir2dhidrojen2dmetan_bakterilerinde_kemosentez.html]
[./demir2dhidrojen2dmetan_bakterilerinde_kemosentez.html]
[./sorular_anasayfa.html]
[./ygs_lys_soru_1.html]
[./cozumlu_soru1.html]
[./klorofilin_isik_tarafindan_etkinlestirilmesi.html]
[./iki_cesit_klorofil_vardir.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Kloroplastın Yapısı     
Kloroplastın elektron mikroskobunda incelenen kesitinde iki önemli yapı görünür. Bunlar, disk şeklinde üst üste dizilmiş granumlarla; granumların arasını dolduran stroma denilen sıvıdır.
İç yapısında ince plak şeklinde çok katlı lipoprotein zardan oluşan lamelli yapı mevcuttur. Bu yapı granada belirgindir. Klorofiller granaların lipit tabakası üzerinde bulunur. Lamelli yapı ışığın ekonomik kullanımını sağlar.
Kloroplastlarda lamellerin arasını stroma adı verilen ara maddeler doldurur. Stromada enzimler, proteinler, katalizör maddeler vardır.
Fotosentetik bakteriler ve mavi-yeşil alglerde kloroplast yoktur. Pigmentler aynı lamelli yapıyı gösteren Kromotofor adı verilen yapılarda yer alır.
       Fotosentezde ışığın kimyasal enerjiye dönüşümü granum lamellerinde, glikozun sentezi  stromalarda olur.
       Fotosentetik ökaryot hücrelerde (örnek: bitki), fotosentez reaksiyonları kloroplastlarda;
       Prokaryot hücrelerde (örnek: bazı bakteriler) ise sitoplazmada gerçekleşir.