[./index.html]
[./enerji_ve_enerji_cesitleri.html]
[./enerjinin_temel_molekulu_atp.html]
[./fosforilasyon.html]
[./canlilarin_enerji_ihtiyaci.html]
[./enerji_donusumunu_saglayan_yap131lar.html]
[./oksijensiz_solunum.html]
[./oksijensiz_solunum_genel_denklemi.html]
[./glikoliz.html]
[./glikoliz_reaksiyonlari.html]
[./glikolizin_sonucu.html]
[./laktik_asit_fermantasyonu.html]
[./etil_alkol_fermantasyonu.html]
[./fermantasyonu_etkileyen_faktorler.html]
[./oksijensiz_solunumun_genel_ozellikleri.html]
[./oksijenli_solunum.html]
[./oksijenli_solunum.html]
[./kreps_cemberi.html]
[./krebs_cemberi_2.html]
[./ets_olaylari.html]
[./oksijenli_solunum_yapan_bir_hucrenin_enerji_verimi.html]
[./oksijenli_solunumun_enerji_hesabi.html]
[./oksijenli_solunumun_genel_ozellikleri.html]
[./fermantasyon_ve_oksijenli_solunumun_ortak_ozellikleri.html]
[./_tn_fermantasyon_ve_oksijenli_solunumun_farklari.html]
[./fotosentez.html]
[./isik_enerjisi.html]
[./bitki_fotosentezi_ile_bakteri_fotosentezi_arasindaki_farklar.html]
[./fotosentezde_rolu_olan_pigmentler.html]
[./iki_cesit_klorofil_vardir.html]
[./kloroplastin_yapisi.html]
[./klorofilin_isik_tarafindan_etkinlestirilmesi.html]
[./fotosentezin_ets_elemanlari.html]
[./fotosentez_reaksiyonlari.html]
[./isik_reaksiyonlari.html]
[./devirli_fotofosforilasyon.html]
[./devirsiz_fotofosforilasyon.html]
[./isikli_evre.html]
[./karanlik_devre_reaksiyonlari.html]
[./fotosentez_hizini_etkileyen_faktorler.html]
[./fotosentez_icin_gerekli_adaptasyonlar.html]
[./fotosentez_ve_oksijenli_solunumun_ortak_ozellikleri.html]
[./fotosentez_ve_oksijenli_solunumun_farklari.html]
[./kemosentez.html]
[./nitrit_ve_nitrat_bakterisinde_kemosentez.html]
[./kukurt_bakterilerinde_kemosentez.html]
[./demir2dhidrojen2dmetan_bakterilerinde_kemosentez.html]
[./demir2dhidrojen2dmetan_bakterilerinde_kemosentez.html]
[./demir2dhidrojen2dmetan_bakterilerinde_kemosentez.html]
[./sorular_anasayfa.html]
[./ygs_lys_soru_1.html]
[./cozumlu_soru1.html]
[./fotosentez_hizini_etkileyen_faktorler.html]
[./isikli_evre.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
KARANLIK DEVRE REAKSİYONLARI
(CO2 TUTULMASI = KARBON DEVRİ = CALWİN – BENSON DEVRİ)
Kloroplastların stromalarında gerçekleşir.
Işık reaksiyonlarının devamı niteliğindedir, ışık reaksiyonları durunca karanlık devre reaksiyonları otomatik olarak durur.
Enzim denetiminde gerçekleştiğinden sıcaklık değişimlerine karşı oldukça hassastır.
Işık gerekli değildir.
1/50 sn’de gerçekleşir.
FOTOSENTEZİN IŞIKTAN BAĞIMSIZ TEPKİMELERİ
(KARANLIK DEVRE REAKSİYONLARININ EVRELERİ)
²5 C’lu şeker olan Ribulazdifosfata CO2 bağlanması ile 6 C’lu kararsız ara bileşik oluşur.
²Kararsız ara bileşik su alarak hemen 2 molekül 3 C'lu fosfogliserik aside (PGA) ayrışır.
²Fosfogliserik asit (PGA); ATP tarafından fosforize edilerek difosfogliserikaside (DPGA) dönüşür.
²Difosfogliserikasit (DPGA) molekülleri NADPH2 ‘lerle reaksiyona girerek, redüklenir. Aynı zamanda bir fosfat grubunu kaybederek fosfogliseraldehiti (triozfosfat = PGAL) oluşturur.
²Fosfogliseraldehitler birleşerek Fruktoz difosfatı oluşturur. Daha sonra enzimler etkisiyle 2 molekül H3PO4 ayrılarak Fruktoz ve glikozu oluşturur.
²Glikozdan dehidrasyon sentezi ile disakkaritler, nişasta, selüloz gibi kompleks moleküller oluşabilir.
Aminoasitler, yağ asitleri, gliserin, organik bazlar, vitaminler, glikozun yıkımı ve onu takip eden diğer reaksiyonlar ile meydana getirilir.
²Fosfogliseraldehitlerin (PGAL) bir kısmından 6 C’lu Fruktoz oluşurken, bir kısmından da 5 C’lu ribulozmonofosfat meydana gelir. Ribulozmonofosfata fosfat eklenerek ribulozdifosfat oluşur ve yeniden reaksiyona katılır.