[./iletisim.html]
[./biyolojik_saat.html]
[./index.html]
[./canlilarda__gorulen_davranis_tipleri.html]
[./bii_hucrelilerde_ve_bitkilerde_davranis.html]
[./bii_hucrelilerde_ve_bitkilerde_davranis.html]
[./nasti_hareketleri.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./icgudusel_davranislar.html]
[./kazanilmis_davranislar.html]
[./kazanilmis_davranislar.html]
[./biyolojik_saat.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./iletisim.html]
[./arilarda_iletisim.html]
[./alan_savunmasi2dbiyotaklit.html]
[./alan_savunmasi2dbiyotaklit.html]
[./oss_sorulari.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
İleri
Geri
SOSYAL DAVRANIŞLAR
Sosyal Davranış: Aynı türden iki veya daha fazla canlının birbiriyle etkileşmesi sonucu oluşur.
Sosyal davranışlar, bir yandan mücadeleye bir yandan da işbirliğine dayalı davranışları kapsar. Bu etkileşimler; sesli, görsel ve kimyasal mesajlarla sağlanır.
          Birden fazla bireyin bir arada bulunması her zaman sosyal davranış anlamına gelmez. Çevredeki bir uyartı nedeniyle bir araya gelerek kümeleşmiş her hayvan topluluğu sosyal grup değildir. Örneğin geceleyin bir ampul etrafında toplanan güveler sosyal davranış göstermezler. Çünkü bu şekilde bir araya gelmede etkileşim yoktur.
          Sosyal davranışlar; işbirliği, yarışma ve üstünlük hiyerarşisi, iletişim ve alan savunması davranışları şeklinde olabilir.
İşbirliğine Dayalı Sosyal Davranış
Bu sosyal davranış şekli çiftleşme davranışını, aile ilişkilerini ve topluluk içindeki işlevleri kapsar.
Çiftleşme davranışı kur yapmayı ve karşı cinse “çiftleşmeye hazır ol” mesajını veren bir iletişimdir.
         Aile ilişkileri ana-baba ve yavrular arasında işbirliğine dayalı davranışlardır. Bireyler arasındaki karşılıklı ilişkiler yuva kurma, besin bulma, yavruları koruma gibi özellikleri kapsar. Yardıma dayalı davranış kuş, balık ve hayvan sürüleri gibi büyük topluluklarda görülür.
Yarışma ve Üstünlük Hiyerarşisi
Aynı tür hayvanlar arasındaki yakın iletişim, kaynaklar sınırlı olduğunda çekişmeyle sonuçlanabilir. Türün bireyleri besin, su, alan ve çiftleşme için rekabet etmek zorunda kalırlar. Birçok hayvan bu rekabeti saldırganlık yoluyla çözer.
         Sosyal gruplar halinde yaşayan hayvanlarda kavgalar, topluluk içindeki üstünlük hiyerarşisini belirler. Kavgayı kazanan hayvanın üstünlüğü grupta onaylanır ve bu bireyler gereksinimlerini öncelikle seçme hakkına sahip olurlar.
         Ördek ve tavuklarda alt-üst düzeyi gagalama hareketleri ile saptanır.
         Üstünlük hiyerarşisi topluluktaki gerginliği azaltır. Böylece mevcut kaynaklardan yararlanma kolaylaşır.