[./canlilarda__gorulen_davranis_tipleri.html]
[./index.html]
[./canlilarda__gorulen_davranis_tipleri.html]
[./bii_hucrelilerde_ve_bitkilerde_davranis.html]
[./bii_hucrelilerde_ve_bitkilerde_davranis.html]
[./nasti_hareketleri.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./icgudusel_davranislar.html]
[./kazanilmis_davranislar.html]
[./kazanilmis_davranislar.html]
[./biyolojik_saat.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./iletisim.html]
[./arilarda_iletisim.html]
[./alan_savunmasi2dbiyotaklit.html]
[./alan_savunmasi2dbiyotaklit.html]
[./oss_sorulari_soru2d1.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
İleri
Geri
CANLILARDA DAVRANIŞ
Bütün canlılar çevresinde meydana değişikliklere karşı tepki gösterirler. Bu tepki bitkilerde ve hayvanlarda farklı şekillerde meydana gelir.
Davranış; bir organizmanın faaliyetlerinin tümü olarak tanımlanabilir. Bir başka deyişle davranış; canlıların tümünün, çevrenin fiziksel, kimyasal ve biyolojik koşullarına karşı kendilerini en uygun şekilde koruyabilmesi ve zamanında en etkili tepkiyi gösterebilmesi olarak da tanımlanabilir.
Etoloji (Davranış bilim): Canlıların davranışlarını ve bunun fizyolojik temellerini inceleyen bilim dalıdır.
Etoloji, biyoloji ve psikolojinin bileşimiyle oluşan bir bilim dalıdır.
        Davranışın organizmalara sağladığı temel yararlar
-Bireyin yaşamını sürdürebilmesini sağlar.
-Yavru yapma düzenini etkiyerek türün devamına yardımcı olur.
        Canlılarda davranışa neden olan uyarılar
Dış Faktörler: Canlının tepki gösterdiği çeşitli işaretleri kapsadığı gibi sosyal ve
ekolojik etkenleri de içerir. Örnek: Kimyasal maddeler, ışık, sıcaklık, ses,….
İç Faktörler: Canlının fizyolojik durumu ile güdüleme, dikkat, önceki deneyimler
gibi psikolojik durumudur. Örnek:Açlık, susuzluk, ağrı, üreme,…
                Davranışın şekli, türe ve bireyin kendine özgü özelliklerine bağlıdır. Davranışların gelişmesi,
 canlının olgunlaşma derecesi, deneyimleri ve bunların karşılıklı etkileşmesiyle ilgilidir.
Örnek: Dişi timsahlar yavrularını ağızlarında taşıyarak korurken, penguenler yavrularını soğuktan
korumak için aylarca ayaklarının üzerinde taşırlar.
         Canlıların uyarıları algılamaları birbirinden farklıdır çünkü farklı türlerin alıcı organları ve
bunların algılama sınırları farklıdır.
Örnek: İnsanlar çevresindeki varlıkları renkli görürken, köpekler siyah-beyaz görür, arılar UV(ultraviyole)
ışınlarını algılayabilir.