[./kazanilmis_davranislar.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./index.html]
[./canlilarda__gorulen_davranis_tipleri.html]
[./bii_hucrelilerde_ve_bitkilerde_davranis.html]
[./bii_hucrelilerde_ve_bitkilerde_davranis.html]
[./nasti_hareketleri.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./icgudusel_davranislar.html]
[./kazanilmis_davranislar.html]
[./kazanilmis_davranislar.html]
[./biyolojik_saat.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./iletisim.html]
[./arilarda_iletisim.html]
[./alan_savunmasi2dbiyotaklit.html]
[./alan_savunmasi2dbiyotaklit.html]
[./uygulama_calismalari.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
İleri
Geri
                                        İÇGÜDÜSEL DAVRANIŞLAR

İçgüdü
Canlının önce geçirmiş olduğu deneye bağlı olmayan ve genetik olarak belirlenmiş davranış dizilerine denir.
wHayvanların öğrenme, görme ve denemesine dayanmazlar.
wTüre özgüdür.
wÇoğunlukla beslenme, savunma veya üreme ile ilgili aktiviteleri içerir.
wİçgüdüsel davranışlarda canlı belli bir uyartıya karşı daima belli bir şekilde tepki gösterir.
wÇevresel etkiler içgüdüsel davranışı etkilemez. Ancak içgüdüsel davranışlar öğrenmeyle değişebilir, farklı şekillere dönüşebilir.
wİçgüdüsel davranışlarda hormonal kontrolünde önemli rolü vardır.
İçgüdüsel davranışlara örnekler:
-Arıların iletişim dansı
-Kuşların göç modeli
-Hayvanların çiftleşme zamanı
rakipleri ile mücadele etmeleri
-Kuşların yuva yapmaları
-Örümceklerin ağ örmesi