[./icgudusel_davranislar.html]
[./nasti_hareketleri.html]
[./index.html]
[./canlilarda__gorulen_davranis_tipleri.html]
[./bii_hucrelilerde_ve_bitkilerde_davranis.html]
[./bii_hucrelilerde_ve_bitkilerde_davranis.html]
[./nasti_hareketleri.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./icgudusel_davranislar.html]
[./kazanilmis_davranislar.html]
[./kazanilmis_davranislar.html]
[./biyolojik_saat.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./iletisim.html]
[./arilarda_iletisim.html]
[./alan_savunmasi2dbiyotaklit.html]
[./alan_savunmasi2dbiyotaklit.html]
[./uygulama_calismalari.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
İleri
Geri
REFLEKSLER VE İÇGÜDÜSEL DAVRANIŞLAR
Canlılarda görülen refleksler ve içgüdüsel davranışlar doğal davranış şekilleridir.
REFLEKSLER
Refleksler, belli bir uyarıya karşı gösterilen hızlı ve kalıplaşmış davranışlardır. Bir başka deyişle herhangi bir uyartı karşısında vücudun tamamının veya bir bölgesinin ani tepki göstermesi olayıdır.
Sinir sistemine sahip tüm canlılarda refleks davranışı vardır.
Refleksler, beynin denetiminden geçmediği için isteyerek yapılan davranışlara göre daha basit ve hızlıdır.
Refleksler canlının tehlikelerden hızla uzaklaşmasını ve zarar görmesinin engellenmesini sağlar.
Refleksler gelişmiş hayvanlarda davranışın küçük bir kısmını oluştururken, basit hayvanlarda davranışların önemli bir kısmı reflekslerle ortaya çıkar.
Refleksler, doğuştan kazanılan kalıtsal refleks ve şartlı refleks olmak üzere iki çeşittir.