[./bii_hucrelilerde_ve_bitkilerde_davranis.html]
[./index.html]
[./index.html]
[./canlilarda__gorulen_davranis_tipleri.html]
[./bii_hucrelilerde_ve_bitkilerde_davranis.html]
[./bii_hucrelilerde_ve_bitkilerde_davranis.html]
[./nasti_hareketleri.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./icgudusel_davranislar.html]
[./kazanilmis_davranislar.html]
[./kazanilmis_davranislar.html]
[./biyolojik_saat.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./iletisim.html]
[./arilarda_iletisim.html]
[./alan_savunmasi2dbiyotaklit.html]
[./alan_savunmasi2dbiyotaklit.html]
[./uygulama_calismalari.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
İleri
Geri
                                       Canlılarda Görülen Davranış Tipleri
        Doğal (doğuştan) gelen davranışlar: Genel olarak canlıların kalıtımsal olarak sahip oldukları davranış biçimleridir.
wDoğal davranışlar, canlının genlerinin ve gelişmişliğinin bir göstergesi olarak canlının yaşamasına ve üremesine yardımcı olur.
wDoğal davranış tarzları canlıda programlanmış olarak mevcut olup
bireysel öğrenmeyi gerektirmez. Bazı doğal davranışlar doğar doğmaz
devreye girer.
Örnek: Bir çocuğun doğar doğmaz nefes alıp vermeye başlaması
Bazı doğal davranışlar doğar doğmaz devreye girmeyebilir.
Örnek: İpek böceği tırtılı, kokonunu (yumurtaların bırakıldığı yapı)
ancak ergin bir tırtıl olunca yapmaya başlar.
Doğal davranışlar bireysel olduğu gibi gruplara özgü de olabilir.
Örnek: Kazların uçuşunun “V” şeklinde oluşu. Bu uçuş biçimi için
gerekli bilgi, her kazın DNA’sında şifrelenmiştir.
        Kazanılmış(sonradan edinilen) davranışlar: Öğrenme yoluyla
şekillenen sonradan kazanılmış davranışlardır.
        Bunlar, çevresel etkilerin bir sonucu olarak canlının geliştirdiği
tepkilerden oluşur ve canlının geçmişte yaşadığı deneyimlerine dayanarak geliştirilir.