[./sosyal_davranislar.html]
[./kazanilmis_davranislar.html]
[./index.html]
[./canlilarda__gorulen_davranis_tipleri.html]
[./bii_hucrelilerde_ve_bitkilerde_davranis.html]
[./bii_hucrelilerde_ve_bitkilerde_davranis.html]
[./nasti_hareketleri.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./icgudusel_davranislar.html]
[./kazanilmis_davranislar.html]
[./kazanilmis_davranislar.html]
[./biyolojik_saat.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./iletisim.html]
[./arilarda_iletisim.html]
[./alan_savunmasi2dbiyotaklit.html]
[./alan_savunmasi2dbiyotaklit.html]
[./uygulama_calismalari.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
İleri
Geri
BİYOLOJİK SAAT
Devirsel davranışı başlatan ve periyodik olarak gelen dürtüye biyolojik saat denir.
Canlıların biyolojik hayatlarında çevredeki periyodik değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan farklı davranışlara
biyolojik ritm denir. Canlılar aleminde günlük, aylık ve yıllık biyolojik ritmler bulunmaktadır.
Bitki ve hayvanlardaki birçok davranış günlük döngü diye adlandırılır ve aşağı yukarı 24 saatlik zaman
aralıklarında tekrarlanır.


Bazı hayvanların işlevleri aylık döngüleri izler.

Bazı hayvanların işlevleri yıllık döngüleri izler.
Örnek: Şahinler gündüzleri avlanır, baykuşlar geceleri avlanır.   Akşam sefası bitkisinin çiçeği gündüzleri kapanır, akşamları açar.
         Mum çiçeği bitkisi güneş battıktan sonra bir koku salgılar ve güneş doğarken salgı kesilir.
         Tarla fareleri geceleri aktif, gündüzleri durgundur.   Bir yengeç türü, gündüzleri koyu; geceleri soluk renklidir.
         Sarmaşık bitkisinin çiçekleri güneş doğunca açılır, güneş batınca kapanır.
Örnek: Amerika’nın Pasifik kıyılarında yaşayan küçük bir balık, her yıl nisan’dan hazirana kadar aylık gel-git’in en yüksek olduğu günlerde kıyıya yumurta bırakır. Denizin ikinci yükseliş sırasında bu balıklar okyanusa geri döner.
         İnsanlardaki mensturasyon döngüsü
Örnek: Her yılın soğuk aylarında kış uykusuna yatan bazı hayvanlarda görülür.
         Canlıların çoğunda bir biyolojik zaman ayarı mekanizması gelişmiştir. Bu mekanizmayla canlının faaliyetleri, çevresinde düzenli olarak tekrarlanan değişmelerle dengeli bir uyum içindedir. Çevreden gelen işaretlerle bu biyolojik ayar, canlının etkinlikleri için en uygun zamanı haber vermektedir.