[./nasti_hareketleri.html]
[./canlilarda__gorulen_davranis_tipleri.html]
[./index.html]
[./canlilarda__gorulen_davranis_tipleri.html]
[./bii_hucrelilerde_ve_bitkilerde_davranis.html]
[./bii_hucrelilerde_ve_bitkilerde_davranis.html]
[./nasti_hareketleri.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./icgudusel_davranislar.html]
[./kazanilmis_davranislar.html]
[./kazanilmis_davranislar.html]
[./biyolojik_saat.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./iletisim.html]
[./arilarda_iletisim.html]
[./alan_savunmasi2dbiyotaklit.html]
[./alan_savunmasi2dbiyotaklit.html]
[./uygulama_calismalari.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
İleri
Geri
BİR HÜCRELİLERDE VE BİTKİLERDE DOĞAL DAVRANIŞLAR
Tek hücreliler sinir sistemine sahip olmamalarına rağmen iç ve dış çevreden gelen herhangi bir uyarıya karşı tepki gösterirler. Bu tepki ortamdan uzaklaşma, bölünme veya korunma amaçlı olabilir. Bu canlılardan bazıları hareket için sil veya kamçı kullanırken, bazıları amipsi hareket ederler.
            Basit yapılı canlıların belirli bir uyarıya yaklaşmak ve uzaklaşmak şeklindeki hareketlerine taksis (göçüm) denir.
Taksis hareketleri uyarana doğru (pozitif) veya uyarandan kaçış (negatif) şeklinde olabilir.
Göçmenin nedeni ışık ise fototaksis, bir kimyasal madde ise kemotaksishava ise aerotaksis olarak adlandırılır.
Bitkilerde uyarılana doğuştan tepki verme özelliğine sahiptirler. Bitkinin bir uyarana yönelme şeklindeki hareketine Tropizma (yönelim) hareketi denir.
Uç meristem bölgesindeki oksin hormonunun eşit olmayan dağılımından kaynaklanır. Böylece organlarda asimetrik büyüme meydana gelir.