[./oss_sorulari_soru2d1.html]
[./arilarda_iletisim.html]
[./index.html]
[./canlilarda__gorulen_davranis_tipleri.html]
[./bii_hucrelilerde_ve_bitkilerde_davranis.html]
[./bii_hucrelilerde_ve_bitkilerde_davranis.html]
[./nasti_hareketleri.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./hayvanlarda_davranis.html]
[./icgudusel_davranislar.html]
[./kazanilmis_davranislar.html]
[./kazanilmis_davranislar.html]
[./biyolojik_saat.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./sosyal_davranislar.html]
[./iletisim.html]
[./arilarda_iletisim.html]
[./alan_savunmasi2dbiyotaklit.html]
[./alan_savunmasi2dbiyotaklit.html]
[./oss_sorulari.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
İleri
Geri
                                                                             Alan Savunması
          Bütün hayvanlar beslenme, üreme, barınak sağlama ve düşmanlarından korunma gibi belirli gereksinimlerine cevap verebilecek bir coğrafi alan içerisinde yerleşme eğilimindedir. Böyle ortamlara yaşama alanı (yurt alanı) denir.
          Bazı hayvanlar yaşam alanlarının bir bölümünü aynı türün diğer bireylerine ve bazen başka türlerin bireylerine karşı savunurlar. Buna alan savunması denir.
          Alan savunması, canlıların yaşadığı ortama uyum sağlamasına yönelik sosyal bir davranıştır. Çünkü türün bireyleri arasındaki çekişmeyi azaltır, popülasyon büyümesini kontrol altında tutar. Habitat içinde canlıların hemen hemen eşit olarak dağılmalarını sağlar. Eşit dağılımdan dolayı da çevresel kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına yol açar.
Ağaç kurbağasının yeşil renkli olması ve biraz yaprağa benzemesi, çalı çekirgelerinin, çalı ve bir ağaç sapına benzemeleri biyotaklite örnektir.
Bir kınkanatlı kelebek türü olan Lithinus sp. üzerinde yaşadığı liken türünü taklit ederek, ayaklarını buruşuk görünümlü olarak geliştirmiştir. Sıcak bölgelerde karıncalarla beraber yaşayan bir örümcek türü bulunuyor. Bilindiği gibi örümcekler 4, karıncalarsa 3 çift bacağa sahiptir. Bu örümceklerse 3 çift bacağını kullanır. Öndeki 1 çift bacaklarını yürümede kullanmazlar ve anten gibi sağa sola çevirirler.
Çok taklit edilen hayvan türleriyse eşek arıları ve bombus arılardır. Birçok zararsız böcek tarafından bu arılar renk, şekil ve hareket bakımından taklit edilirler. 
Zehirli yılanların bazı türleri belirgin bir biçimde renkli olur. Kırmızı renkli vücutlarının üzerine siyah şeritleri olması gibi. Renk, karşı tarafa “ben zehirliyim dokunma” uyarısını verir. Ancak bunların yaşadığı ortamda zehirsiz, ancak benzer renkler taşıyan yılanlar da yaşarlar.
         BİYOTAKLİT
Biyotaklit, canlıların hayatta kalma mücadelesinde uyumsal becerilerin biri.
Uyumsal beceri, bir canlının herhangi bir ortamda yaşamasını olanaklı kılan becerilerinin tümü olarak tanımlanabilir.
Canlının yaşama ortamı devamlı değişim halindedir. Canlılar da buna uyum sağlamak için değişik özellikler geliştirmişlerdir; ölü taklidi yapma, organ atma, renk değiştirerek ortama uyma, renk değiştirmeden dış görünüş olarak ortama uyma, başka canlıları taklit etme (biyotaklit) gibi.