[./index.html]
[./cevre_sorunlari.html]
[./cevre_kirliliginin_siniflandirilmasi.html]
[./cevre_kirliliginin_siniflandirilmasi.html]
[./cevre_kirliliginin_siniflandirilmasi.html]
[./cevre_kirliliginin_siniflandirilmasi.html]
[./cevre_sorunlarinin_baslica_kaynaklari.html]
[./guncel_cevre_sorunlarinin_bazilari.html]
[./hava_kirliligi.html]
[./hava_kirliligini_onlemek_icin_alinabilecek_onlemler.html]
[./sera_etkisi.html]
[./karbon_ayak_izi.html]
[./ozon_kirliligi.html]
[./ozon_tukenmesinin_yeryuzundeki_yasama_etkisi.html]
[./asit_yagmurlari.html]
[./su_kirliligi.html]
[./su_kirliligi.html]
[./toprak_kirliligi.html]
[./gurultu_kirliligi.html]
[./isik_kirliligi.html]
[./besin_kirliligi.html]
[./radyasyon.html]
[./erozyon.html]
[./erozyon.html]
[./erozyon.html]
[./orman_yanginlari.html]
[./cevre_kuruluslari_ve_gorevleri.html]
[./ataturkun_doga_ve_cevre_anlayisi.html]
[./ataturk_orman_ciftligi.html]
[./oos_soru1.html]
[./su_kirliligi.html]
[./ozon_tukenmesinin_yeryuzundeki_yasama_etkisi.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
  
Asit Yağmurları
         Çeşitli endüstriyel faaliyetler, konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan yakıtlar, fosil yakıtlara dayalı olarak enerji üreten termik santraller ile egzoz gazları havayı kirletmekte ve kükürt dioksit (SO2), azot oksit (NO), hidrokarbon ve partikül madde yaymaktadırlar. Havada 2-7 gün asılı kalabilen bu kirleticiler, su partikülleri ile tepkimeye girerek asit meydana getirmekte ve yağmurlarla birleşerek yeryüzüne asit yağmurları olarak inmektedir.
Asit Yağmurlarının Etkileri

eGöl ve nehirlerin doğal dengesinin bozulmasına yol açar. Bu göl ve nehirleri giderek canlıların barınamayacağı ölü sular haline  dönüştürür.
eOrmanlar yok olur.
eYağmurla gelen ve toprakta biriken su içindeki asit, bitkiler için önemli olan minerallerin çözünmesine yol açar, bitki bunları alamaz.
eKimyasal ayrışmayı arttıran asitler bronz, mermer ve kireçtaşından yapılmış heykellerin yapısını bozar.
eAliminyum, civa gibi bileşiklerin sulara karışıp,hem kirlenmeye hem de besin zinciri yoluyla ( balıklar vb.) insan sağlığını bozmasına neden olur.
eAtmosferdeki asılı sülfatlar astım, bronşit vb. hastalıklara yol açar.
eSO4,NO3 gibi maddeler puslu ortama yol açtıklarından, görüş uzaklığı azalır.