[./index.php]
[./dna27nin_kalitim_faktoru_oldugunu_destekleyen_kanitlar.php]
[./avery_ve_arkadaslarinin_deneyi.php]
[./nukleik_asitler.php]
[./nukleotitin_bolumleri.php]
[./dna27nin_yapisi.php]
[./dna27nin_yapisi.php]
[./dna27nin_yapisi.php]
[./dna27nin_ozellikleri.php]
[./dna27n131n_kendini_eslemesi.php]
[./dna_molekul_modelinin_denenmesi.php]
[./dna27nin_gorevleri.php]
[./rna27nin_yapisi.php]
[./rna27nin_yapisi.php]
[./rna_cesitleri.php]
[./mrna.php]
[./trna.php]
[./rrna.php]
[./genetik_sifre.php]
[./aminoasit_sifreleri.php]
[./protein_sentezi.php]
[./translasyon.php]
[./protein_sentezinin_kademeleri.php]
[./bir_gen_bir_enzim_hipotezi.php]
[./soru_1.php]
[./rrna.php]
[./mrna.php]
[./mrna.php]
[./trna.php]
[./rrna.php]
[Web Creator] [LMSOFT]
RNA ÇEŞİTLERİ
Hücrelerde, büyüklük ve görev bakımından üç çeşit RNA vardır.


  
Taşıyıcı RNA (tRNA)
Hücredeki toplam RNA’nın %15’ini kapsar.
Molekül olarak 70–80 nükleotitten oluştuğu için en küçük RNA molekülüdür.
tRNA’lar hücrenin sitoplâzmasında dağınık olarak bulunur.
     Görevi:Hücre içinde protein sentezinde kullanılacak olan amino asitleri
sitoplazmadan alarak ribozomlara taşımaktır.
tRNA’ların şekli üç yapraklı yoncaya benzer.  Bir ucuna amino asit bağlanır.
Diğer ucunda ise mRNA ile uyum sağlayacak üçlü nükleotid dizisi antikodon vardır.
Antikodon: Protein sentezinde, tRNA’nın mRNA’ya bağlanmasını sağlayan ve üç bazdan oluşan kısmına antikodon denir.
Hücredeki amino asit çeşitlerinin her biri için en az bir tRNA çeşidi vardır. Bu nedenle hücrelerdeki 20 çeşit amino asidi taşımak üzere en az 20 çeşit tRNA bulunur.