[./index.php]
[./dna27nin_kalitim_faktoru_oldugunu_destekleyen_kanitlar.php]
[./avery_ve_arkadaslarinin_deneyi.php]
[./nukleik_asitler.php]
[./nukleotitin_bolumleri.php]
[./dna27nin_yapisi.php]
[./dna27nin_yapisi.php]
[./dna27nin_yapisi.php]
[./dna27nin_ozellikleri.php]
[./dna27n131n_kendini_eslemesi.php]
[./dna_molekul_modelinin_denenmesi.php]
[./dna27nin_gorevleri.php]
[./rna27nin_yapisi.php]
[./rna27nin_yapisi.php]
[./rna_cesitleri.php]
[./mrna.php]
[./trna.php]
[./rrna.php]
[./genetik_sifre.php]
[./aminoasit_sifreleri.php]
[./protein_sentezi.php]
[./translasyon.php]
[./protein_sentezinin_kademeleri.php]
[./bir_gen_bir_enzim_hipotezi.php]
[./soru_1.php]
[./mrna.php]
[./rna27nin_yapisi.php]
[./mrna.php]
[./trna.php]
[./rrna.php]
[Web Creator] [LMSOFT]
RNA ÇEŞİTLERİ
Hücrelerde, büyüklük ve görev bakımından üç çeşit RNA vardır.


RNA sentezi, RNA polimerazın DNA’nın nükleotid ipliğinin birine tutunmasıyla başlar.
     RNA polimeraz DNA molekülünün şifrelenecek ipliği boyunca hareket eder. Enzim DNA şifre serisini okudukça, tek bir RNA ipliği sentezlenir. RNA polimeraz DNA’nın sonuna gelince enzim ve yeni sentezlenmiş olan RNA, DNA’dan ayrılır ve transkripsiyon sona erer.
     Bu mekanizma üç tür RNA’nın sentezinde de meydana gelir.