Ana Sayfa
Üniteler
Çözümlü ÖSS-LYS
Atatürk Köşesi
Biyoloji Sözlüğü
Rehberlik
Proje
Yazılı Soruları
Deneme Sınavları
ÖSS Soruları
YGS Soruları
LYS Soruları
Üniversitelerimiz
Hakkımızda
Takvim
İletişim
Ziyaretçi Defteri
 
 
Yazılı Soruları
Canlılarda Enerji Dönüşümü   Fotosentez - Kemosentez  

FOTOSENTEZ - KEMOSENTEZ

  • Fotosentez

  • Işıklı Evre Tepkimeleri

  • Devirli Fotofosforilasyon

  • Devirsiz Fotofosforilasyon

  • Karanlık Evre Tepkimeleri

  • Fotosenteze Etki Eden Etmenler

  • Kemosentez
Bitkilerde fotosentez tepkimelerinin amaçları nelerdir?

Işık, görünen (beyaz) ve görünmeyen (radyasyon) olmak üzere iki çeşittir. Fotosentezde bunların hangisi görev yapar?

Beyaz ışık prizmadan geçirilirse ışık tayfı (spektrum) oluşur. Işık spektrumunda hangi renkler bulunur?

Fotosentezi hangi özelliğe sahip canlılar yapar?

Ökaryot bir hücrede fotosentezin yapıldığı organelin özellikleri nelerdir?

Bir bitki hücresinin kloroplastlarının bölümlerini ve bu bölümlerde gerçekleşen reaksiyonları yazınız.

Fotosentez yapan canlıların tümünde hangi pigmentin bulunması zorunludur?

Klorofillerin ışık soğuran diğer madde ve cisimlerden üstünlüğü nedir?

Klorofil pigmentinin fotosentez için önemi nedir? Açıklayınız.

Prokaryot ve ökaryot hücrelerde klorofiller nerede bulunur?

Fotofosforilasyon nedir?

Bitki ve bakteri fotosentezinin ortak özellikleri nelerdir?

Bitki ve bakteri fotosentezinin farklı yönleri nelerdir?

Fotoototrof canlıların yaptıkları fotosentezde hangi farklar olabilir?

Fotoototrof canlıların tümünün yaptıkları fotosentezin ortak özellikleri nelerdir?

Fotosentez tepkimeleri kaç evrede gerçekleşir? İsimlerini yazınız.

Prokaryot bir hücrede fotosentez tepkimeleri hücrenin neresinde gerçekleşir?

Atmosferden alınan karbondioksit gazındaki oksijen atomları radyoaktif olarak işaretlenirse fotosentezde doğrudan hangi bileşiğin yapısında gözlenir?

Bir bitkide fotosentez hızını belirlemek için nelere bakılması gerekir?
Fotosentezin ışık reaksiyonları ökaryot bir hücrede nerede gerçekleşir?

Fotosentezin ışık reaksiyonlarının amacı nedir?

Fotosentezin ışık reaksiyonlarında hangi maddeler üretilir?

1 mol glikoz sentezi için ışık reaksiyonlarında sentezlenen ATP ve NADPH2 miktarı kaçtır?

Işık reaksiyonlarının devirli fotofosforilasyonu gerçekleşirken görev yapan ETS elemanlarını sırasıyla yazınız.

Fotosentezin ışık tepkimeleri neden kloroplastın granasında olur?

-Fotosentezin devirli fotofosforilasyon evresine neden;

a)Devirli

b)Foto

c)Fosforilasyon

sözcüklerinden oluşan bir ad verilmiştir?

Devirsiz fotofosforilasyonda klorofil-a (PS-1) dan ayrılan elektron tekrar

PS-1’e dönmez. Klorofilin bu eksilen elektronu nereden karşılanır?

Fotoliz olayı nedir? Fotosentezin hangi evresinde gerçekleşir?

Klorofil-a’ya verdiği için eksilen elektronunu klorofil-b nereden karşılar?

Devirsiz fotofosforilasyonda gerçek anlamda tüketilen madde nedir?

Fotosentezin devirsiz fotofosforilasyonunda hangi maddeler üretilir?

Devirli ve devirsiz fotofosforilasyonun ortak özellikleri nelerdir?

Devirli ve devirsiz fotofosforilasyonun farklı özellikleri nelerdir?

Fotosentezin karanlık evre reaksiyonları kloroplastın neresinde gerçekleşir?

Fotosentezin karanlık evre reaksiyonlarının amacı nedir?

Fotosentezin karanlık evre reaksiyonları nasıl başlar? Kararsız ara bileşik oluşumundan sonra sırasıyla hangi bileşikler oluşur? Yazınız.

Fotosentezin karanlık evre tepkimeleri neden kloroplastın stromasında gerçekleşir?

Fotosentezin karanlık evresinin gerçekleşebilmesi için neler gereklidir?

Fotosentez olayı sırasında ilk ATP tüketimi hangi olayda gerçekleşir?

Fotosentezin karanlık evre reaksiyonlarının hangi aşamasında NADPH2’ler yükseltgenir?

Karanlık evre tepkimelerinde bir glikoz molekülü sentezlenebilmesi için tüketilen CO2, ATP ve NADPH2 sayıları ne olur?

Fotosentezin karanlık evre reaksiyonlarında sentezlenen PGAL’ler (fosfogliseraldehit) hangi moleküllere dönüşebilir?

Fotosentezin aydınlık tepkimelerinde üretilen maddelerden hangileri karanlık evrede tüketilir?

Bir molekül karbondioksitin fotosentez tepkimelerine katılabilmesi için hangi moleküllerden kaçar tane gerekir?
Fotosentez hızına etki eden çevresel faktörler nelerdir?

Fotosentez hangi dalga boylarındaki ışıkta maksimum hızda gerçekleşir?

Dünyamıza yalnızca yeşil ışık gelseydi ne olurdu?

Fotosentez hızına sıcaklığın etkisi nasıl olur?

Fotosentez tepkimelerinin sıcaklık değişimlerinden etkilenmesi neyin göstergesidir?

Sebze yetiştirilen seralara zaman zaman CO2 neden püskürtülür?

Sebzelerin hızlı büyümesi için sera sıcaklığı ve seradaki CO2 oranı ne olmalıdır?

Bitkilerin gündüzleri 11:00-14:00 saatleri arasında oksijen üretimi neden daha fazladır?

Bitkilerin gündüzleri hangi saatler arasında CO2 tüketimi daha fazladır?

Fotosentez hızını etkileyen kalıtsal özellikler hangileridir?

Kalıtsal faktörlerden yaprak yapısının fotosentez hızına etkisini açıklayınız.

Yeterince klorofil sentezi gerçekleştiremeyen bir saksı bitkisinin toprağına hangi inorganik maddelerin verilmesi gerekir?

Bitkilere fotosentez için saf su verilse, bu bitki uzun süre yaşayamaz. Neden?

Kurak bölge bitkilerinin nemli bölge bitkilerine göre daha az organik besin üretmelerinde hangi faktörler etkilidir?

Minimum kuralı nedir? Bir örnekle açıklayınız.

Stomanın genel özellikleri nelerdir?

Stomanın açılmasını sağlayan koşullar nelerdir?

Bitki Fotosentez olayını ve gelişimini normal sürdürmek için aşağıda verilen mineralleri neden almalıdır? Kısaca açıklayınız.

-Mg:

-Fe:

-N:

Toprağında Fe ve Mg eksikliği olan bir bitki fotosentez gerçekleştirebilir mi? Neden? Açıklayınız.


SOLUNUM VE FOTOSENTEZİN KARŞILAŞTIRILMASI


Mitokondri ve kloroplastın ortak özellikleri nelerdir?

Fotosentez ve solunumu karşılaştırınız.

Fotosentezde açığa çıkan oksijeni bitkiler kullanır mı? Açıklayınız.

Kemosentez nedir?

Hangi canlılar kemosentez yapar?

Kemosentez yapan canlıların bitki açısından önemi nedir?

Kemosentez tepkimeleri canlıda hangi hücresel yapıda gerçekleşir?

Kemosentez ve fotosentezin ortak özellikleri nelerdir?

Kemosentez ve fotosentez olayının farkları nelerdir?


Biyolojisitesi.net / © 2009