[./index.html]
[./oss_oys_soru_2.html]
[./oss_oys_soru_3.html]
[./oss_oys_soru_4.html]
[./oss_oys_soru_5.html]
[./oss_oys_soru_6.html]
[./oss_oys_soru_7.html]
[./oss_oys_soru_8.html]
[./oss_oys_soru_9.html]
[./oss_oys_soru_10.html]
[./oss_oys_soru_11.html]
[./index.html]
[./ygs_lys_soru_1.html]
[./oss_oys_soru_2.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
HÜCRE SOLUNUMU
Canlılarda,
I. Krebs devri
II.Glikoliz
III.Fotosentez
reaksiyonlarından hangileri glikoz molekülü ile başlar?

A)Yalnız I            B)Yalnız II           C)Yalnız III             D)I ve III           E)II ve III