[./index.html]
[./oss_oys_soru_2.html]
[./oss_oys_soru_3.html]
[./oss_oys_soru_4.html]
[./oss_oys_soru_5.html]
[./oss_oys_soru_6.html]
[./oss_oys_soru_7.html]
[./oss_oys_soru_8.html]
[./oss_oys_soru_9.html]
[./oss_oys_soru_10.html]
[./oss_oys_soru_11.html]
[./oss_oys_soru_12.html]
[./oss_oys_soru_13.html]
[./oss_oys_soru_14.html]
[./oss_oys_soru_15.html]
[./oss_oys_soru_16.html]
[./index.html]
[./ygs_lys_soru_1.html]
[./oss_oys_soru_2.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
HÜCRE
Bir insanın, bazal metabolizması ölçülürken aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

A)Vücut yüzeyinin hesaplanmasına
B)En son besinin ölçme işleminden 12 saat önce alınmasına
C)Ölçme sırasında kişinin tam dinlenme halinde tutulmasına
D)En son alınan besinlerin kalori değerinin hesaplanmasına
E)Ölçme sırasındaki ortam sıcaklığının saptanmasına